Λεξικό Ιατρικών Όρων


Αγγλικός Όρος: cerebrospinal fluid(CSF)
Μετάφραση: εγκεφαλονωτιαίο υγρό
Αγγλική Ερμηνεία: liquid which circulates throughout the brain and the spinal cord which serves to maintain uniform pressure into them