Skip to main content

Η Νεογνολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ με έδρα το ΓΝ Παπαγεωργίου (γνωστή και ως Β΄ Νεογνολογική Κλινική), ιδρύθηκε, εγκαταστάθηκε και λειτούργησε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με την Υπουργική απόφαση Αριθ. Α3β/οικ./4407 (ΦΕΚ Β΄ 142/02.04.1986 ’ρθρο 1, παράγραφος α) ως Πανεπιστημιακή Νεογνολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Η παραπάνω υπουργική απόφαση κυρώθηκε και ισχύει σε νόμο (Ν 1759/1988 άρθρο 61).

Με την κοινή υπουργική απόφαση του υπουργείου ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και του υπουργείου ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΥΑ Υ4α/26854/03 ΦΕΚ Β 396 2003) μετεγκαταστάθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, με μία ομάδα άλλων πανεπιστημιακών κλινικών.

Μετά προετοιμασία 4 μηνών άρχισε η κλινική της λειτουργία τον Απρίλιο του 2004. Το 2005 αναγνωρίσθηκε από το ΚΕΣΥ ως τριτοβάθμια μονάδα και κατάλληλη για χορήγηση εξειδίκευσης στη νεογνολογία.

ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παροχή νοσηλείας υψηλού επιπέδου με πρωτοποριακές μεθόδους και κατάλληλη αξιοποίηση του πλήρους και άριστου εξοπλισμού που διαθέτει η μονάδα.

Λειτουργία με αρχές και πρωτόκολλα νοσηλείας.

 • Μετάδοση βασικών γνώσεων νεογνολογίας στους φοιτητές που επισκέπτονται τη Β΄ ΜΕΝΝ
 • Συνεχής και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των ειδικευομένων και εξειδικευομένων παιδιάτρων
 • Συνεχής εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Στενή συνεργασία με το προσωπικό της μαιευτικής κλινικής για την επίτευξη ενιαίας ανάνηψης, τη μείωση του περιγεννητικού stress και ασφυξίας, καθώς και όλων των παραγόντων που επιβαρύνουν τη νοσηρότητα και θνησιμότητα των νεογνών
 • Στενή επαφή προσωπικού-γονιού, ενίσχυση της επαφής γονιού-νεογνού και επαγγελματική ψυχολογική υποστήριξη, όποτε αυτή χρειάζεται
 • Συμμετοχή του προσωπικού σε ομάδα ψυχολογίας με συστηματικές συναντήσεις (ήδη από 5/ετία και ανά 15/νθήμερο, πραγματοποιούνται συναντήσεις του προσωπικού με συντονίστριες: κλινική ψυχολόγο, οικογενειακή ψυχαναλύτρια-ψυχοθεραπεύτρια και ψυχίατρο-αναλύτρια ομάδας)
 • Έλεγχος της ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλείας και φροντίδας με επιστημονικά μέσα και κριτήρια (έχουν συνταχθεί και συμπληρώνονται από γονείς ανοικτού τύπου ερωτηματολόγια).

ΔΟΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 1. Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας, συνολικής δύναμης 30 αναπτυγμένων κλινών εκ των οποίων οι 15 είναι εντατικής νοσηλείας.
  Αποτελείται από 4 επιμέρους τμήματα:
  • θάλαμο Εντατικής Νοσηλείας,
  • θάλαμο ενδιάμεσης νοσηλείας,
  • θάλαμο ειδικής νοσηλείας και με κουνάκια για τη συνεχή παραμονή των μητέρων και την προετοιμασία εξόδου από τη ΜΕΝΝ.
  • θάλαμο απομόνωσης στην περίπτωση λοιμώξεως από προκαθορισμένα μικρόβια
 2. Αίθουσα τοκετών και νεογνικό τμήμα παρά τις Μαιευτικές Κλινικές
  Περιλαμβάνει τις αίθουσες τοκετών της Α΄ Μαιευτικής κλινικής και το νεογνικό τμήμα παρά τη μαιευτική κλινική, όπου φιλοξενούνται τα φυσιολογικά νεογνά που γεννιούνται στις αντίστοιχες αίθουσες τοκετών (περίπου 1500 γεννήσεις ετησίως).
 3. Εξωτερικά ιατρεία
  Λειτουργεί εβδομαδιαίο τακτικό εξωτερικό ιατρείο (κάθε Δευτέρα από 09:00-14:00). Παρακολουθείται η νευροαναπτυξιακή εικόνα των νεογνών που νοσηλεύθηκαν στην Κλινική, βάσει εμπεριστατωμένων κλινικών μορφών αξιολόγησης, με προκαθορισμένο ραντεβού και σε τακτά χρονικά διαστήματα, έως την ηλικία των τριών ή και τεσσάρων ετών.
 4. Εργαστήριο
  Στη Νεογνολογική Κλινική υπάρχει ένα μικρό εργαστήριο όπου εκτελούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, όπως αέρια αίματος, χολερυθρίνη, αιματοκρίτης, ηλεκτρολύτες, γλυκόζη, CRP, έλεγχος οξειδωτικού stress, αμμωνία και άλλες βιοχημικές εξετάσεις με μικρομεθόδους.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Στη Νεογνολογική Κλινική νοσηλεύονται νεογνά με διάφορα προβλήματα, όπως: προωρότητα, αναπνευστική δυσχέρεια, λοιμώξεις, συγγενείς καρδιοπάθειες και άλλες συγγενείς δυσπλασίες, νοσήματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα κ.α.

Τα νεογνά προέρχονται από την αίθουσα τοκετών, το νεογνικό τμήμα της Κλινικής παρά την Α΄ Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ή από άλλα νοσοκομεία και κλινικές της Β. Ελλάδας τα οποία αποστέλλονται για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση στα πλαίσια κάλυψης εφημεριών του νοσοκομείου.

Κριτήρια εισαγωγής στη Νεογνολογική Κλινική (τμήμα εντατικής νοσηλείας) αποτελούν τα εξής:

 • Νεογνά με αναπνευστική δυσχέρεια για περισσότερες από 4 ώρες ή νεογνά με ανάγκες σε Ο2, CPAP ή μηχανικό αερισμό
 • Νεογνά με άπνοιες
 • Νεογνά με νευρολογικό πρόβλημα
 • Νεογνά με ύποπτη συγγενή καρδιοπάθεια ή καρδιακή αρρυθμία
 • Νεογνά ύποπτα για σηψαιμία
 • Νεογνά με ασυμβατότητα Rhesus που εμφανίζουν εμβρυϊκό ύδρωπα, αναιμία ή ίκτερο
 • Νεογνά διαβητικών μητέρων ή με ενδομήτρια δυστροφία
 • Νεογνά που χρειάζονται ενδοφλέβια χορήγηση υγρών ή προεγχειρητική σταθεροποίηση
 • Νεογνά με σοβαρές συγγενείς δυσπλασίες
 • Νεογνά με σπασμούς
 • Όλα τα νεογνά με Β.Γ. < 2000 kg ή Διάρκεια Κύησης < 34 εβδ.
 • Νεογνά με σοβαρή υπερχολερυθριναιμία.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 1. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ. Από τη θεωρητική γνώση στην πρακτική εφαρ΅ογή. Βιβλίο έκδοση 2004
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Βιβλίο (μετάφραση) έκδοση 2004 και 2014
 3. ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ (επιμέλεια έκδοσης) (έκδοση 2006)
 4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (επιμέλεια έκδοσης) (έκδοση 2008)
Ιατρική Σχολή

Δορυφορική άποψη από το Google. Κλικ για μεγέθυνση.

Οδοί

Πως θα μας βρείτε. Κλικ για χάρτη

Αστικά Λεωφορεία