Skip to main content

Για το εκπαιδευτικό έργο υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής της Κλινικής Καθηγητής Κ. Πολυζωίδης με τη συνδρομή των μελών ΔΕΠ:
Ιωάννη Μάγρα, Επίκουρο Καθηγητή - Προπτυχιακή εκπαίδευση
Νικόλαο Φόρογλου, Επίκουρο Καθηγητή - Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Ιωάννη Πατσαλά, Αναπληρωτή Καθηγητή - Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρώνΠροπτυχιακή Εκπαίδευση: Μάθημα «Νευροχειρουργική»

Η «Νευροχειρουργική» είναι μάθημα που διδάσκεται κατά τη διάρκεια του 10ου (εαρινού) εξαμήνου σπουδών. Διδάσκοντες είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. της Κλινικής. Σκοπός της διδασκαλίας είναι η παροχή γνώσεων στους φοιτητές πάνω στις βασικές αρχές της σύγχρονης Νευροχειρουργικής. Απώτερη επιδίωξη, με τη θεωρητική διδασκαλία και την κλινική άσκηση, είναι να τους καταστήσει ικανούς, ώστε τελειώνοντας να μπορούν να εκτιμήσουν και να αντιμετωπίσουν, κατ’ αρχήν, ασθενή με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με ενδοκρανιακή αιμορραγία, να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών νεύρων, καθώς επίσης την κλινική σημειολογία των κυριοτέρων παθήσεων του εγκεφάλου. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην σημειολογία των παθήσεων και στις θεραπευτικές μεθόδους της Νευροχειρουργικής. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές. Αναφέρονται τα αποτελέσματα και οι προβληματισμοί της θεραπευτικής εφαρμογής στα βασικά κεφάλαια της Νευροχειρουργικής, όπως τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι κακώσεις σπονδυλικής στήλης, οι εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης, οι όγκοι εγκεφάλου, η υδροκεφαλία, οι όγκοι Νωτιαίου Μυελού, οι παθήσεις περιφερικών νεύρων, η λειτουργική Νευροχειρουργική και η παιδονευροχειρουργική.

Μορφή εκπαίδευσης:
 1. Θεωρητικό μάθημα από αμφιθεάτρου (Αμφιθέατρο Νευροεπιστημών Νέο κτίριο Α.Χ.Ε.Π.Α.) από τα μέλη Δ.Ε.Π., κάθε Δευτέρα 15.15 – 16.00 (ΑΧΕΠΑ Ι) και 16.30 – 17.15 (ΑΧΕΠΑ ΙΙ). Κατά τη διδασκαλία γίνεται χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας πολυμέσων.
 2. Κλινική άσκηση φοιτητών στους θαλάμους (σε μικρές ομάδες 7 - 10 ατόμων), από τα μέλη Δ.Ε.Π., κάθε Δευτέρα 08.00 – 09.00 π.μ. και Παρασκευή 08.00 – 9.00 π.μ., 10.00 – 11.00 π.μ., 12.00 – 13.00 μ.μ.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην κλινική εξέταση του ασθενούς, στην ανάλυση και συζήτηση των απεικονιστικών εξετάσεων, στις εναλλακτικές μορφές θεραπείας και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν χειρουργικές επεμβάσεις από video και από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Συγχρόνως, ενθαρρύνεται η εκπαίδευση σε τρόπους αναζήτησης της νέας γνώσης, με την προτροπή των φοιτητών στη συγγραφή μιας εργασίας με συγκεκριμένο θέμα. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εκμάθηση ή και βελτίωση της ικανότητας του φοιτητή στη διερεύνηση της βιβλιογραφίας, της συγγραφής επιστημονικών εργασιών και στη χρήση της πληροφορικής υπό την καθοδήγηση των εμπειροτέρων μελών Δ.Ε.Π. Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος, θεωρούμε σκόπιμη τη γνώση βασικών στοιχείων ανατομικής του κεντρικού νευρικού συστήματος και της νευρολογίας.

Αξιολόγηση – Πρόοδος – Εξετάσεις:

Σημειώνουμε ότι η κλινική άσκηση είναι υποχρεωτική, ενώ η θεωρητική παράδοση από αμφιθεάτρου δεν είναι υποχρεωτική αλλά θεωρείται καθοριστική για τη διδασκαλία του μαθήματος. Είναι παράκληση της Κλινικής, παρά τον φόρτο εργασίας, η πιστή τήρηση του ωραρίου από τους φοιτητές και από τους διδάσκοντες. Σε εξαιρετική ανάγκη, μπορούν να απουσιάσουν και να αναπληρώσουν την απουσία τους, σε άλλο τμήμα της ίδιας εβδομάδας, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο των φοιτητών Επίκουρο Καθηγητή κ. Μάγρα Ιωάννη.

Οι εξετάσεις διενεργούνται από τα μέλη Δ.Ε.Π. με προφορική ή γραπτή διαδικασία. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ανακοινώνονται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κλινικής μας, τα βιβλιάρια σπουδών σφραγίζονται τις παραμονές των εξετάσεων και η βαθμολογία ανακοινώνεται μόνο από την Ιατρική Σχολή.

Εκπαιδευτικό Υλικό – Βιβλία:

Η διδασκαλία του μαθήματος και η εξεταστέα ύλη βασίζεται στο σύγγραμμα του Καθηγητή κ. Γ. Φόρογλου «Νευροχειρουργική» και το βιβλίο του Καθηγητή κ. Φ. Τσιτσόπουλου «Νευροχειρουργική Κριτική και Πρακτική Προσέγγιση»

Επιπλέον πληροφορίες μπορεί κανείς να αναζητήσει στην προτεινόμενη βιβλιογραφία.

 1. Hand Book of Neurosurgery M. Greenberg, 2006 fourth ed.
 2. “Neurosurgery” R. Willkins, S. Regachary, Mr. Graw Hill Book company, 2000
 3. Youman’s neurological surgery, W B Saunders, 2003


Προπτυχιακή Εκπαίδευση: Μάθημα «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση»

Η «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση» είναι μάθημα που απευθύνεται στους φοιτητές του ΣΤ΄ εξαμήνου και αναπτύσσεται σε σύνολο 20 ωρών διδασκαλίας. Είναι διατομεακό μάθημα, στο οποίο συμμετέχει η Κλινική μας με την ανάπτυξη της ενότητας «Χειρουργική αντιμετώπιση σπαστικότητας» και διδάσκοντα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Μάγρα.

Καθηγητές Μαθήματος:
Υπεύθυνος: Κ. Πολυζωίδης
Διδάσκοντες: Ι. Μάγρας, Π. Πατάκα, Ν. Τάσκος, Χ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Τσούγκας, Ι. Νηματούδης, Κ. Νάτσης, Θ. Λοϊζίδης, Α. Πλούμης

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων και ενημέρωσης στον φοιτητή, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την περαιτέρω πορεία και αποκατάσταση των ασθενών που έχουν υποστεί βλάβη του νευρικού συστήματος. Διδάσκεται κάθε Τρίτη, 13.00 – 15.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Νευροεπιστημών (Νέο κτίριο Α.Χ.Ε.Π.Α.).

Οι εξετάσεις είναι προφορικές ή γραπτές, με εξεταστή τον Υπεύθυνο Καθηγητή.

Διδακτικό σύγγραμμα:

«Σημειώσεις Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης», του Καθηγητή κ. Γ. ΦόρογλουΤο μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό έργο

Το μεταπτυχιακό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει κύκλους μετεκπαιδευτικών μαθημάτων με συμμετοχή των μελών του ΔΕΠ της Κλινικής και άλλων Κλινικών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Στο πλαίσιο της μετεκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας ανήκουν και διαλέξεις από προσκεκλημένους επιφανείς ομιλητές.Εκπαίδευση των ειδικευομένων στη Νευροχειρουργική

Η Κλινική μας από 1.7.2007, μετά από αξιολόγηση από την Joint Residency Advisory and Accreditation Committee (JRAAC) της E.A.N.S. και της U.E.M.S., έχει πιστοποιηθεί ότι πληρεί τα υψηλά standards της Ευρωπαϊκής Νευροχειρουργικής για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων νευροχειρουργών.

Η εκπαίδευση των ειδικευομένων στην Κλινική μας διαρκεί 4 έτη. Επιπρόσθετα χρειάζεται ο ειδικευόμενος 6 μήνες Νευρολογίας, για να μπορεί να αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητας του Νευροχειρουργού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί 18μηνη εκπαίδευση στη Γενική Χειρουργική.

Οι ώρες απασχόλησης στην Κλινική είναι από 07.30 - 15.30, αλλά λόγω φόρτου εργασίας το ωράριο αυτό μπορεί να παρατείνεται.

Κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου ή στις εσωτερικές εφημερίες, ο εφημερεύων παραμένει στην Κλινική όλο το 24ωρο. Ο ειδικευόμενος αρχίζει να ορίζεται εφημερεύων σε εσωτερικές εφημερίες όταν συμπληρώσει άσκηση ενός μηνός και σε εξωτερικές εφημερίες μετά τρίμηνη άσκηση.

Η εκπαίδευση τους περιλαμβάνει:

 • μαθήματα Νευροχειρουργικής από τους συνεργάτες της Κλινικής
 • ανοικτή συζήτηση περιστατικών μεταξύ του Διευθυντού, των Ειδικών ιατρών και τη συμμετοχή των Ειδικευομένων κάθε πρωί στις 7.40
 • κλινική άσκηση και χειρουργική εκπαίδευση καθημερινά, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα του χειρουργείου
 • καθημερινή επίσκεψη στους θαλάμους των ασθενών
 • εκπαίδευση στη συγγραφή εργασιών και ανακοινώσεων
 • βιβλιογραφική ενημέρωση
 • πειραματικό χειρουργείο (υπεύθυνος ο κ. Ι. Μπαλογιάννης)
 • συμμετοχή των ειδικευομένων σε διεθνή προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, με παρέμβαση της Κλινικής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι ειδικευόμενοι ιατροί υποχρεούνται και δικαιούνται:

 • Να τηρούν και να αξιοποιούν το ωράριο εργασίας τους στην Κλινική
 • Να συμπεριφέρονται με βάση τη ιατρική δεοντολογία προς τους ασθενείς
 • Να καλλιεργούν σχέσεις «μη ανταγωνισμού» αλλά και συναδελφικής συνεργασίας μεταξύ τους
 • Να συνεργάζονται παραγωγικά με ειδικευόμενους άλλων Κλινικών
 • Να συνεργάζονται αρμονικά με το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής
 • Να ανοίγουν άμεσα και να τηρούν ενημερωμένο το ιστορικό του ασθενούς
 • Να διαχειρίζονται τα παραπεμπτικά των ασθενών για εργαστηριακές εξετάσεις
 • Να προετοιμάζουν τους ασθενείς για χειρουργείο
 • Να συμμετέχουν στις διδακτικές επισκέψεις των μελών Δ.Ε.Π.
 • Να δίδουν θεραπευτικές αγωγές με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου του θαλάμου
 • Να συμπληρώνουν το ενημερωτικό σημείωμα και την επίκριση στο φάκελο του ασθενούς
 • Να συμμετέχουν στη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων και των Χειρουργείων
 • Να ενημερώνονται και να ενημερώνουν κατ’ ανάθεση για την επίκαιρη βιβλιογραφία
 • Να συλλέγουν και να συζητούν ενδιαφέροντα περιστατικά
 • Να συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή κλινικής έρευνας και στη συγγραφή εργασιών
 • Να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις της κλινικής
 • Να βοηθούν τους δασκάλους τους στην προετοιμασία και διεξαγωγή των μαθημάτων.

Στα πλαίσια του τελευταίου χρόνου της ειδικότητας οι ειδικευόμενοι ενθαρρύνονται επίσης να απασχοληθούν σε αντίστοιχες νευροχειρουργικές κλινικές χωρών του εξωτερικού με μετεκπαιδευτική άδεια 2 έως 6 μηνών, ενώ επειδή ο αριθμός των παιδονευροχειρουργικών επεμβάσεων της Κλινικής μας δεν είναι επαρκής για τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, ενθαρρύνεται η επί 6μηνο μετάβαση των ειδικευόμενων σε ειδικό παιδονευροχειρουργικό κέντρο της χώρας ή της αλλοδαπής.Επιστημονικοί Συνεργάτες

Στην Κλινική απασχολούνται επιστημονικοί συνεργάτες σε μη οργανική θέση και είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες ή ειδικοί νευροχειρουργοί που απασχολούνται στην Κλινική.Εκπαίδευση νοσηλευτών

Το προσωπικό της Κλινικής συμμετέχει στα οργανωμένα ευρύτερα προγράμματα του Νοσοκομείου της εκπαίδευσης των ειδικοτήτων των νοσηλευτών.

Με πρωτοβουλία της Κλινικής, ξεκίνησε το 2007, παράλληλα με το ετήσιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, η ετήσια πανελλήνια συνάντηση των νοσηλευτών Νευροχειρουργικής.

Ιατρική Σχολή

Δορυφορική άποψη από το Google. Κλικ για μεγέθυνση.

Οδοί

Πως θα μας βρείτε. Κλικ για χάρτη

Αστικά Λεωφορεία