Skip to main contentΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η απλή περιγραφή της αλληλοδιαδοχής των γεγονότων δεν χαρακτηρίζει τη λειτουργία μιας χειρουργικής πανεπιστημιακής κλινικής, καθόσον αυτή αποτελεί μία δυναμική εξελισσόμενη διεργασία. Στηρίζεται, στις προηγούμενες εμπειρίες, τις κοινωνικές συνθήκες, την πρόοδο της επιστήμης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και φυσικά στις ικανότητες, τις γνώσεις και τις διαπροσωπικές σχέσεις του προσωπικού της.

Μία πανεπιστημιακή κλινική βασίζεται στο γνωστό τρίπτυχο, της νοσηλείας των ασθενών, της εκπαίδευσης και της έρευνας, που καθορίζει τις δραστηριότητες των μελών της.

Η Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ., συνεπής επί δεκαετίες στους παραπάνω κανόνες, ιδρύθηκε το 1943 και εγκαταστάθηκε στο τότε Δημοτικό Νοσοκομείο. Πρώτος Διευθυντής της διετέλεσε ο καθηγητής Μ. Σιγάλας. Μετά το θάνατό του (1960), τη διεύθυνση της κλινικής ανέλαβε, προσωρινά, ο υφηγητής Κ. Νεδέλκος, στη συνέχεια ο καθηγητής Β. Πετρόπουλος και το 1963 ο τακτικός καθηγητής Χ. Χριστόπουλος. Επόμενος διευθυντής της κλινικής υπήρξε ο καθηγητής Ο. Αλετράς (1972), μετά την συνταξιοδότηση του οποίου (1993) την διεύθυνση ανέλαβε ο καθηγητής Κ. Κατσώχης. Το 2000 διευθυντής εκλέχτηκε ο καθηγητής κ. Ν. Χαρλαύτης και ακολούθησαν οι καθηγητές κ.κ. Ε. Φαχαντίδης το 2008 και Γ. Μπασδάνης το 2011. Το έτος 2015 εξελέγη νέος διευθυντής ο καθηγητής κ. Α. Μιχαλόπουλος.

Η στέγαση της κλινικής δεν υπήρξε μόνιμη, αλλά διάφοροι λόγοι ανάγκασαν να μετακινηθεί στο νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α. (1953), στην συνέχεια στο Κεντρικό Νοσοκομείο (Γ.Γενηματάς) (1960) και τέλος να επιστρέψει πάλι στο Α.Χ.Ε.Π.Α. το 1965.

Από τις αρχές του 1981 η κλινική στεγάζεται στον 4ον όροφο του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α. και διαθέτει όλα τα μέσα μιας σύγχρονης πανεπιστημιακής χειρουργικής κλινικής, δυνάμεως, αρχικά, 70 κλινών. Στην κλινική λειτουργούν Μονάδα Εντατικής Παρακολουθήσεως, Ενδοσκοπικό Εργαστήριο καθώς και ειδικά εξωτερικά ιατρεία ογκολογίας και μαστού, παχέος εντέρου, ενδοκρινών, αγγειοχειρουργικό και ορθοπεδικό ιατρείο. Το πεδίο των χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται στη κλινική περιλαμβάνει εξειδικευμένα αντικείμενα όπως της χειρουργικής του οισοφάγου, του παχέος εντέρου, των αγγείων, του μαστού καθώς και του τραύματος. Στην κλινική στεγάζεται επιστημονική βιβλιοθήκη εντός του σύγχρονα εξοπλισμένου χώρου διδασκαλίας 50 θέσεων (αίθουσα ‘Ο. Αλετρά’). Από τον Ιανουάριο 1987, μετά την ίδρυση και τρίτης πανεπιστημιακής κλινικής στο νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α. η κλινική περιόρισε τη δύναμή της σε 50 κρεβάτια.

Στη μακρόχρονη πορεία της, η Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, παρήγαγε αξιόλογο επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και νοσηλευτικό έργο στο χώρο τουλάχιστον της Βορείου Ελλάδος. Εκατοντάδες επιστημονικές εργασίες, συγγράμματα και διατριβές διενεργήθηκαν και διοργανώθηκε σημαντικός αριθμός συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων και μετεκπαιδευτικών θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ενεργός συμμετοχή της κλινικής τόσο με στελέχη της, όσο και με τη διάθεση χώρων της κλινικής και του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη διενέργεια του εκπαιδευτικού προγράμματος του ATLS για τη Βόρειο Ελλάδα, με 4-5 διήμερα courses ανά έτος, από το 2006, υπό την διεύθυνση των καθηγητών κ.κ. Ν. Χαρλαύτη, Α. Καμπαρούδη και Β. Παπαδόπουλου. Στην εξωστρεφή εκπαιδευτική δραστηριότητα της κλινικής, σημαντικό ρόλο κατέχει η καθιέρωση και διοργάνωση των πρακτικών και θεωρητικών ετήσιων 4/ήμερων διατομεακών διεθνών σεμιναρίων, από το 2013, Robotic and Laparoscopic Surgery in Fresh Frozen Cadavers. Τα σεμινάρια διοργανώνονται από τον καθηγητή κ. Γ. Μπασδάνη, από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος εντέρου και Πρωκτού και το Εργαστήριο Ανατομικής του ΑΠΘ με διευθυντή τον καθηγητή κ. Κ. Νάτση.

Ο μεγάλος αριθμός, η βαρύτητα και η εξειδίκευση των εγχειρήσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο καθώς και η άρτια εκπαίδευση ικανού αριθμού φοιτητών και νέων χειρουργών, οι οποίοι στελεχώνουν πολλές χειρουργικές κλινικές της περιφέρειας, μαρτυρούν το έργο που συντελείται στην κλινική.

Όσον αφορά στο κλινικό έργο, πιστεύουμε ότι η υπερβολική εξειδίκευση στερεί από τον γιατρό την ευρύτητα του τρόπου άσκησης του λειτουργήματός του, αν και αυτή, του προσφέρει ιδιαίτερη εκτίμηση στο κοινωνικό περιβάλλον. Είναι παράδοση λοιπόν στην κλινική μας, ο χειρουργός, να είναι μεν ένας άρτια εξειδικευμένος επαγγελματίας, να αποτελεί όμως συγχρόνως και έναν καλό κλινικό γιατρό, και μάλιστα με την πιο ευγενική σημασία της λέξεως, του οποίου οι πράξεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από τάξη και πειθαρχία σε βαθμό σχολαστικότητας.

Η εκπαίδευση που παρέχει μία κλινική, πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα διδασκαλίας, να απευθύνεται δηλαδή στους φοιτητές της ιατρικής, στους ειδικευόμενους ιατρούς στη χειρουργική, στους νοσηλευτές καθώς και στους ασθενείς και τους πολίτες σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος

Η προπτυχιακή διδασκαλία στους φοιτητές διενεργείται κυρίως στο αμφιθέατρο και στους θαλάμους των ασθενών, αλλά και με τη βοήθεια των νεότερων διαδικτιακών πηγών διδασκαλίας, με σκοπό τη μετάδοση των θεωρητικών γνώσεων, αλλά και την απόκτηση των πρακτικών δεξιοτήτων, προσλαμβανουσών παραστάσεων και εμπειριών

Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στη χειρουργική αποσκοπεί στο συνδυασμό των σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων με τη διάγνωση και την εγχειρητική τέχνη. Ο ειδικευόμενος ιατρός πρέπει να γίνεται πάντα καλύτερος έχοντας διάθεση για συνεχή μάθηση. Οι μορφές της εκπαίδευσής του είναι τα διάφορα μετεκπαιδευτικά προγράμματα, οι διαλέξεις, οι βιβλιογραφικές ενημερώσεις, η ανάλυση ενδιαφερόντων περιπτώσεων, καθώς και η παρακολούθηση και συμμετοχή του σε εγχειρήσεις. Επιπροσθέτως, η συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία της κλινικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, συντελεί στην ενεργητική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, επειδή «ο διδάσκων δις διδάσκεται».

Στον τομέα της έρευνας, παρά τις αντιξοότητες που προκύπτουν από την φτωχή υποδομή και ανεπαρκή οικονομική υποστήριξη, διενεργούνται τόσο κλινικές αναδρομικές, αλλά και προοπτικές μελέτες από το υλικό των ασθενών τις κλινικής, με την εφαρμογή πρωτοκόλλων που αναφέρονται σε παθήσεις για τις οποίες αναπτύχθηκε ιδιαίτερη εξειδίκευση στην κλινική μας. Η πειραματική έρευνα αναφέρεται τόσο στην εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών, όσο και στην πραγματοποίηση πειραματικών εργασιών στο Πειραματικό Χειρουργείο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Στόχοι του νέου κανονιστικού και εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
- στον οργανωτικό και τον κλινικό τομέα, η καθιέρωση του πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς, η οργάνωση διακριτών εξειδικευμένων χειρουργικών πεδίων, μμε διατήρηση όμως της κλασσικής πυραμιδικής ιεραρχίας των μελών της κλινικής, η δημοκρατική συλλογική συμμετοχή όλων στη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της κλινικής
- στον εκπαιδευτικό τομέα, η οργάνωση των μαθημάτων στους φοιτητές μας και των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων σε ενότητες, με καταγραφή τους σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να ανατρέχει ελεύθερα για την συντήρηση των γνώσεών του. Η ενημέρωση της εκπαιδευτικής βάσης μαθημάτων e-learning του πανεπιστημίου μας, στα ελληνικά και στα αγγλικά, θα βοηθήσει στην εξωστρεφή εικόνα του και τη διεθνοποίησή του. Η καθιέρωση tests ανά ενότητα μαθημάτων στους μετεκπαιδευόμενους θα συμβάλλει στην εντατικοποίηση της διδακτικής διαδικασίας και στην εμπέδωση των γνώσεων. Σταδιακά, θα επιδιωχθεί η διεύρυνση της συμμετοχής των μετεκπαιδευόμενων και από τις λοιπές κλινικές της Σχολής μας και τους συνάδελφους της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
- στον ερευνητικό τομέα, στόχο αποτελεί ο σχεδιασμός και η συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. της κλινικής και των μεταπτυχιακών υποτρόφων σε ερευνητικά πρωτόκολλα, ώστε να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση και να αποφευχθεί η υποστελέχωση της κλινικής. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα συμβάλλει δυναμικά στην ανάδειξη της κλινικής και των μελών της

Η νέα βελτιωμένη έκδοση του εσωτερικού κανονισμού και του εκπαιδευτικού προγράμματος της κλινικής μας, αποτελεί συνέχιση της παράδοσης που καθιερώθηκε από τον διατελέσαντα διευθυντή της κλινικής, Ομότιμο καθηγητή κ. Ε.Φαχαντίδη (2008-2011). Πιστεύουμε ότι αντανακλά την αρχή μίας νέας προσπάθειας εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των διάφορων λειτουργιών της Α΄ΠΡΧ κλινικής, στους τομείς της διοίκησης, της νοσηλείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Ιατρική Σχολή

Δορυφορική άποψη από το Google. Κλικ για μεγέθυνση.

Οδοί

Πως θα μας βρείτε. Κλικ για χάρτη

Αστικά Λεωφορεία