Περιφερειακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ- Α' Παθολ. Προπαιδευτική Κλινική Α.Π.Θ. Ιατρείο Αιμόστασης & Θρόμβωσης
τηλ 994777-& 993332, Fax (3031) 994777
e-mail:pemakris@med.auth.gr
Υπεύθυνος: Π.Ε. ΜΑΚΡΗΣ, Αν. Καθηγητής Αιματολογίας του ΑΠΘ.

Θεσσαλονίκη 26/03/2001
Ο Παντελής Ε Μακρής είναι υπεύθυνος του Ιατρείου Αιμόστασης και Θρόμβωσης καθώς και του αντίστοιχου εργαστηρίου της Α' Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικής του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. που στεγάζεται στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Το Εργαστήριο της Αιμόστασης στήθηκε το 1975, και τελειοποιήθηκε το 1981 με την επάνοδο μου από τη μετεκπαίδευσή μου στο αντίστοιχο αντικείμενο της αιματολογίας, στο Παρίσι. Στο εργαστήριο αυτό πραγματοποιήθηκαν κοντά 200 ερευνητικές και κλινικοεργαστηριακές μελέτες, εκπονήθηκαν 5 διδακτορικές διατριβές και εκπονούνται αυτή τη στιγμή 2 ακόμη.
Επιστημονική δραστηριότητα

Από το 1975 ταυτόχρονα με την δημιουργία του Εργαστηρίου οι αιμορραγικοί κυρίως ασθενείς που παρουσίαζαν επείγοντα προβλήματα νοσηλεύονται στην Α' Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, πράγμα που συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι σήμερα αδιαλείπτως. Έτσι οι αιμορροφιλικοί ασθενείς για πρώτη φορά αποκτούσαν στην Βόρεια Ελλάδα ένα χώρο όπου μπορούσαν να καλύψουν τις άμεσες νοσηλευτικές ανάγκες τους με στοργή και ποιοτική προσφορά.

Το Ιατρείο Αιμόστασης και Θρόμβωσης άρχισε να λειτουργεί από το 1981 στα πλαίσια της στενής σχέσης του εργαστηρίου Αιμόστασης με τους ασθενείς του. Έτσι η εργαστηριακή πρακτική συνδέθηκε με την κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από νοσήματα αιμορραγικά καθώς και θρομβωτικά. Στο διάστημα της λειτουργίας του το Ιατρείο Αιμόστασης και Θρόμβωσης κατέγραψε στα αρχεία του 3000 ασθενείς. Στους ασθενείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται και άτομα από την Αθήνα, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο, τα οποία περιοδικά έρχονται για συστηματικό έλεγχο στο Ιατρείο Α/ιμόστασης και Θρόμβωσης του ΑΧΕΠΑ. Ακόμη παρακολουθούνται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες ασθενείς από την Αυστρία, την Ιταλία, και τη Νέα Γιουγκοσλαβία. Από το 1991 στη δύναμη των ασθενών του προστέθηκαν και ασθενείς από την Αλβανία (Έλληνες από την Βόρειο Ήπειρο αλλά και Αλβανοί από τη λοιπή Αλβανία). Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται ένας μικρός από την Βόρειο Αλβανία που πάσχει από αιμορροφιλία για το οποίο γίνεται πολύς λόγος στο βιβλίο για την "αιμόσταση-παθολογία" που πρόσφατα κυκλοφόρησε ο κ. Μακρής. Ώρες λειτουργίας του Ιατρείου Αιμόστασης και Θρόμβωσης (993332). Τρίτη και Πέμπτη από τις 9-12 το μεσημέρι. Οι ασθενείς εξετάζονται με ραντεβού που κλίνεται από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα 993312 και 993313. Οι αιμορροφιλικοί (κυρίως) ασθενείς επίσης μπορούν να βρουν το γιατρό στα τηλέφωνα 994777, τις εργάσιμες ώρες. Για πραγματικά επείγοντα προβλήματα επίσης στο 941742 όπως και στο κινητό 093 581979.

Επίσης οι αιμορροφιλικοί ασθενείς και με την ευρύτερη έννοια του όρου όλοι οι αιμορραγικοί ασθενείς θα μπορούν να απευθύνονται ταυτόχρονα και στο Σύλλογο Αιμορροφιλικών Βόρειας Ελλάδας, που βρίσκεται στην Βενιζέλου 32 5ος Όροφος, τηέφωνο 223946.

Όπως έγινε αντιληπτό στο Ιατρείο Αιμόστασης και Θρόμβωσης, στο Εργαστήριο Αιμόστασης και στην Α' Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική ο κ. Μακρής ασχολείται όχι μόνο με αιμορραγικούς ασθενείς (αιμορροφιλικούς) αλλά και θρομβοφιλικούς ασθενείς, δηλαδή ασθενείς που παρουσιάζουν κληρονομικές κυρίως αιτίες θρόμβωσης, καθώς και επίκτητες αιτίες που συνοδεύονται με θρομβωτικά επεισόδια. Έτσι η θρομβοφιλία Leiden και οι θρομβοφιλίες από έλλειψη φυσιολογικών ανασταλτών της πήξης μελετούνται συστηματικά και με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές. Όλα αυτά καθορίζονται στα πλαίσια των "ραντεβού¨ που κλίνεται στα πιο πάνω τηλέφωνα του Νοσοκομείου.

Παραπομπές: Ερωτήματα για τον Νόμο και για την Πανεπιστημιοποίηση του ΑΧΕΠΑ

Παντελής Μακρής
Αιματολόγος επ. καθηγητής του Ιατρικού Τμήματος της Θεσσαλονίκης
pemakris@med.auth.gr