Καλώς ήλθατε

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Α.Π.Θ. είναι το πρώτο εργαστήριο ιατρικής φυσικής που συστήθηκε σε ελληνικό πανεπιστήμιο, το 1964. Το κύριο εκπαιδευτικό του έργο είναι η διδασκαλία των αρχών της φυσικής και οι εφαρμογές της στην Ιατρική. Απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής σχολής με το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική. Το εργαστήριο διδάσκει και το επιλεγόμενο μάθημα Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Τεχνολογία που καλύπτει εφαρμοσμένες γνώσεις και παρουσίαση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας σε κλινικές ειδικότητες.

Το εργαστήριο συμμετέχει μαζί με τα αντίστοιχα εργαστήρια Ιατρικής Φυσικής των άλλων πανεπιστημίων της χώρας στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική Επίσης παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε ειδικευόμενους ιατρούς στην ακτινολογία, ακτινοθεραπεία και πυρηνική ιατρική.

Το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου είναι διττό. Το παλαιότερο και μεγαλύτερο μέρος αφορά την εφαρμογή των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην Ακτινοδιάγνωση, Ακτινοθεραπεία και στην Πυρηνική Ιατρική. Το νεότερο μέρος αποβλέπει στην μελέτη των επιδράσεων της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

 

 


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
Copyright ©2015 Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Α.Π.Θ.