Ωχ!!!!!!!!!!!!!!!

Μην κάνετε κλικ στις εικόνες

Ανοίξτε το αντίστοιχο πρόγραμμα και εκεί κάνετε τις αλλαγές